Slide Targeting

هدف گذاری

هدف گذاری و برنامه ریزی هدف گذاری و برنامه ریزی عینک هدف گذاری و برنامه ریزی ساعت هدف گذاری و برنامه ریزی موبایل هدف گذاری و برنامه ریزی موس هدف گذاری و برنامه ریزی هدفون هدف گذاری و برنامه ریزی پاکن

هدف گذاری چیست؟

هدف گذاری برنامه ریزی دقیق و منظم با نگاه به آینده و پیاده سازی آن در مسیر موفقیت است.

اهمیت هدف گذاری

تمام کائنات از کوچکترین عنصر تا بزرگترین آنها حول محوری منظم و هدفمند ، منطبق بر ذات و ماهیت هستی در حال حرکتند.در این میان انسان به دلیل قدرت اختیار و انتخابش، سهم متفاوتی از این جریان بدست می‌آورد.

او میتواند برای لحظه لحظه های خود، برنامه مشخصی را طرح ریزی کند و در راه آن قدم بگذارد.انسان بصورت خودآگاه و یا ناخودآگاه داری هدفی است که این هدف میتواند رو به پیشرفت یا رو به زوال باشد.

بنابراین اهمیت هدف گذاری در به وجود آوردن انگیزه برای انجام آن است.درواقع خود هدف ، باعث وجود عملکرد و حرکت در افراد میشود.

هر میزان هدف قابل انجام و واضح تر باشد ، قدرت عملکرد نیز افزایش می یابد و نتیجه حاصل میشود.

هدف گذاری و برنامه ریزی

تاثیرات هدف گذاری در افراد :

هدف گذاری فرآیندی است که توسط طرح و برنامه ریزی دقیق و منسجم بصورت واضح و قابل انجام، تعیین میشود و با تلاش و استقامت به ثمر مینشیند.

"MDM"

هدف گذاری

چگونه برنامه ریزی کنیم؟

زمانیکه به این سوالات پاسخ دهید به نوعی دست به برنامه ریزی اولیه زده اید، اما این تنها یک شمای کلی و بیرونی از مسیرتان است و انتظار میرود بصورت جزئی تر و هوشمندانه به جاده اهدافتان بیاندیشید.

پیشنهاداتی برای یک برنامه ریزی اصولی

بر کسی پوشیده نیست که هدف گذاری و حرکت به سوی آن ، رمز پیشرفت تمام افراد موفق است. افراد موفق به واسطه نظم و برنامه ریزی دقیق زندگی شادتری دارند چرا که میتوانند بر همه جوانب زندگی خود کنترل داشته باشند و همیشه احساس رضایت را به خود و همراهانشان به ارمغان بیاورند.